Service

Service

Wij hebben de mogelijkheid om op tal van manieren onze klanten van dienst te zijn.

Onze verkoopadviseurs helpen u graag bij het maken van de juiste keuze voor machines en u te adviseren over de machine-opstelling.
Voor een passende afzuiginstallatie of verbrandingsinstallatie bespreken zij met u wat uw wensen zijn en op basis daarvan stellen wij een installatie samen. Hierbij wordt de geldende wet- en regelgeving gevolgd.

Onze monteurs zijn opgeleid om op hun vakgebied de beste service te kunnen verlenen. Zo hebben wij specialisten voor afzuiginstallaties, verbrandingsinstallaties, briketpersen, standaard machines, kantenlijmers, opdeelzagen, CNC-machines, enz.

Naast service voor plaatsing, onderhoud en storingen verhelpen kunnen wij ook verhuizingen van machineparken uitvoeren. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen servicedienst en vrachtwagen en, waar nodig, van de diensten van transportbedrijven die de inzet van kranen, diepladers, etc. kunnen bieden. Zo werken wij al vele jaren samen met Betjes Transport in Wormerveer, die daardoor zeer ervaren zijn om onze monteurs te assisteren.

Keuring en onderhoud

Onderhoud is een belangrijk aspect van bedrijfsvoering. Door preventief onderhoud in te plannen kunt u met uw productie hier rekening mee houden en is onnodige stilstand te beperken tot een minimum. Wij doen niet alleen onderhoud aan de machines en installaties uit ons eigen leveringsprogramma, maar ook veel andere merken.

Naast onderhoud doen wij ook veiligheidskeuringen:
Qex voor afzuiginstallaties
SKH voor machines

SCM Group Nederland is sinds 1-11-’98 een SKH gecertificeerd bedrijf.
De Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) is een onafhankelijk, overkoepelend orgaan, dat door de overheid is aangewezen om toe te zien op de naleving van de voorschriften. Dit houdt in dat bedrijven die gecertificeerd zijn, over een kwaliteitszorgsysteem moeten beschikken en kunnen aantonen dat dit wordt gehandhaafd d.m.v. een jaarlijkse audit.
Bovendien houdt de SKH toezicht op het op een juiste wijze keuren van de machines, door middel van steekproefsgewijze controles van afgemelde machines.

Qex staat voor Quality Extraction systems. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor afzuiginstallaties, dat onder auspiciën staat van SKH (Stichting Keuringsbureau Hout). SKH controleert ons d.m.v. een jaarlijkse audit en steekproeven bij bedrijven waarvan de installatie gemeld is.
Nieuwe installaties worden geleverd met Qex-keurmerk en krijgen een uniek Qex-nummer en worden Qex-opgeleverd.
Bestaande installaties worden gecontroleerd aan de hand van een door SKH opgestelde controlelijst. Als een installatie volledig voldoet wordt de installatie goedgekeurd en krijgt deze een Qex-sticker met keuringsdatum.

Wij voeren SKH-keuringen uit aan houtbewerkingsmachines. De SKH-keuring wordt uitgevoerd volgens de SKH inspectielijsten aan SCM machines en houtbewerkingsmachines van alle andere voorkomende merken.
Deze inspectie geeft weer in welke mate de machines voldoen aan de SKH norm. Machines die aan de SKH norm voldoen worden voorzien van een goedkeuringssticker en u ontvangt een overzicht van goedgekeurde machines met conformiteitsverklaring volgens beoordelingsrichtlijn BRL M/02.
De technische eisen aan de houtbewerkingsmachines zijn zo opgesteld dat zij voldoen aan minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers op de arbeidsplaats, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen 89/665/EEG en 95/63/EG en de Arbowetgeving.

D.m.v. deze keuringen kan een houtverwerkend bedrijf bij verzekering en Arbeidsinspectie aantonen veilig te werken en e.e.a. kan opgenomen worden in de RI&E.