MultiStar modulair filtersysteem

Modulair filtersysteem

Optimaal voor een industrieel gebruik vanaf circa 50.000 m³/uur afzuigvermogen. Er zijn drie verschillende filterreinigingssystemen voor de beste oplossing in uiteenlopende situaties.

Voor discontinue afzuig- en filterprocessen worden trillingsmotoren gebruikt die in de productiepauzes de aan de buitenzijde met stof belaste filterslangen effectief en soepel reinigen. Voor bedrijven met een continue productieproces staan twee andere zeer effectieve systemen ter beschikking. De reinigingsprocedure van de lagedrukspoellucht werkt met een spoelluchtwagen en daarop aangebrachte ventilatoren. Deze reinigen de aan de buitenzijde belaste filterslangen, rij voor rij, continu, effectief, soepel en onschadelijk voor het filterweefsel.

De persluchtimpulsreiniging, ook jetreiniging genoemd, zorgt via een korte drukstoot voor de reiniging van de filterslangen.
Deze technologie wordt door een moderne besturing continue of afhankelijk van de vervuilingsgraad van het filter discontinue uitgevoerd. De reiniging is uiterst effectief en waarborgt maximale standtijden van de filterslangen.