Nieuws

                  UITNODIGING EVD-DAGEN 11 of 12 oktober 2018

 


Heeft u het verplichte Explosie-Veiligheids-Document al op orde? Nee…? Laat dan nu uw EVD opstellen door een deskundig adviseur tijdens de EVD-dagen op 11 of 12 oktober 2018!

 

“Ik heb geen explosiegevaar en gevaarlijke stoffen binnen mijn bedrijf hoor!…”

Dat is wat veel houtbewerkers denken wanneer explosiegevaar ter sprake komt. Blijkbaar denken houtbewerkers dan toch eerder aan verf en lak, als het over gevaarlijke stoffen gaat. Maar juist houtstof kan explosiegevaarlijk zijn! Hebben jullie machinale houtbewerkingsmachines binnen het bedrijf staan en ligt er bij jullie wel eens houtstof op de vloer…? Vast wel! Lees daarom nu toch maar verder dan…

 

 

 

 

Een goed Arbobeleid draagt bij aan een beter en veilig werkklimaat

Om een goed Arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat een werkgever inzicht heeft in de risico’s die zich in het bedrijf of instelling voordoen. Om inzicht te krijgen in risico’s en ongevallen te voorkomen moet elk bedrijf met personeel daarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen.

Personeel in de houtbranche wordt blootgesteld aan diverse gevaren. Denk hierbij aan geluid, machine-onveiligheid, fysieke belasting en houtstof. Maar vooral ook het gevaar van stofexplosies kan aanwezig zijn, doordat er binnen een bedrijf wellicht onvoldoende wordt schoongemaakt, of doordat de aanwezige installaties onbewust onveilig zijn en dus in principe niet aan de wettelijke eisen voldoen.

 

 

Dat overkomt ons toch niet?!

Explosies kunnen vergaande gevolgen hebben voor personeel en bedrijf. Je gaat er waarschijnlijk vanuit dat dit jullie bedrijf toch niet zal overkomen. Maar er zijn helaas genoeg voorbeelden van bedrijven die daar net zo over dachten…Dus wat doe je? Blijf je afwachten totdat het mogelijk toch een keertje fout gaat met alle gevolgen van dien?
Of neem je nu maatregelen? Met een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) en het daaruit volgend Plan van Aanpak (PvA) kun je aantonen dat jij en je medewerkers op een bewuste manier omgaan met het risico van explosiegevaar!

 

Het EVD is wettelijk verplicht

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht een werkgever binnen de houtbranche om een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) op te stellen wanneer er hout wordt bewerkt. En dat zou je zelf ook moeten willen…

Met een EVD breng je eventuele explosiegevaren in kaart en geef je aan waar er binnen het bedrijf risico’s aanwezig zijn. Maar ook welke technische en/of organisatorische maatregelen je hebt genomen om deze risico’s op te heffen of te reduceren tot acceptabele restrisico’s. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Net als mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst…Met een EVD lever je een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van je medewerkers, jezelf en die van de onderneming.

 

Inspectie SZW controleert houtverwerkers. Heb jij dus alles  goed geregeld wanneer de Inspectie SZW jouw bedrijf komt controleren op  Explosieveiligheid?

Bij inspectie SWZ loopt momenteel een programma ‘Gevaarlijke Stoffen’. In dat inspectieprogramma is er speciale aandacht voor brand- en explosiegevaar bij bedrijven en dus ook bij houtverwerkende bedrijven. Het niet in bezit zijn van een adequaat EVD en bijbehorend Plan van Aanpak wordt beschouwd als een overtreding en kan tijdens een inspectie nare gevolgen voor je hebben.

 

U hebt weinig tijd maar wil wel graag in het bezit  komen van een EVD

Het opstellen van zo’n Explosie-Veiligheids-Document (EVD) kost aardig wat tijd en ik begrijp dat niet iedereen thuis is in deze (soms ingewikkelde) materie of dat bedrijven simpelweg door tijdgebrek geen mogelijkheid zien om zelf dit vereiste EVD op te stellen.

Grijp daarom nu deze kans en laat uw EVD opstellen  door één van onze deskundige adviseurs. Bespaar jezelf tijd en kosten en kom op  11 of 12 oktober 2018 naar één van de EVD-dagen bij SKH in Wageningen. Zo komt u  snel, gemakkelijk en op een betaalbare manier aan het vereiste EVD!

 

Wat kunt u verwachten?

U komt op de met u afgesproken datum en tijd naar SKH in Wageningen waar de deskundige adviseurs klaar zitten om u te helpen. Onder het genot van een lekker kopje koffie wordt u geholpen door een deskundige van een officiële Qex-certificaathouder, dus van een fabrikant of leverancier van houtstof-afzuiginstallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime ervaring heeft op dit gebied. Tijdens een ongeveer 3 uur durende 1-op-1 sessie vult een deskundig adviseur samen met u het EVD voor u in. Het enige dat wij van u vragen is dat u enkele foto’s maakt van de in uw bedrijf aanwezige machines/afzuiginstallatie(s) en deze, voorafgaand aan de EVD-dag, digitaal naar SKH opstuurt zodat wij deze foto’s in het EVD kunnen verwerken.Op deze manier heeft u op een snelle, eenvoudige en betaalbare manier uw vereiste Explosie-Veiligheids-Document (EVD) inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA).

Na afloop van de sessie wordt aan u een Bewijs van Deelname uitgereikt. Heeft u al een EVD, maar is deze bijvoorbeeld niet meer up-to-date of incompleet, ook dan is het raadzaam om deze samen met de adviseur na te kijken en waar nodig aan te vullen/actualiseren zodat u weer beschikt over een actueel EVD.

Met vier eerdere succesvolle edities van de EVD-dagen achter de rug hebben wij inmiddels ruim 100 bedrijven geholpen met het opstellen van hun EVD. Het mooie van de EVD-dagen is dat u uw eigen bedrijfssituatie kunt ‘meebrengen’ en dat het dáár dan over gaat. Geen fictieve situaties, maar praktijkgericht advies en goede raad specifiek voor u. Precies op maat. Daar heb je wat aan!

 

 

 

 

 

 

Wat?                             EVD-dagen (uitsluitend op afspraak)

Wanneer?                   Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018

Waar?                           SKH, Nieuwe Kanaal 9, Wageningen

Wat zijn de  kosten?  € 600,- (excl. btw) per bedrijf (per bedrijf kunnen maximaal 3 deelnemers worden ingeschreven, welke dan allen aan dezelfde sessie dienen deel te nemen). (Indien een bedrijf meerdere vestigingen heeft dan dienen deze vestigingen zich apart in te schrijven).


Zo doet u mee

  •   Aanmelden kan heel eenvoudig via de website: www.skh.nl/evd
  •   U krijgt dan per e-mail een beknopte instructie toegestuurd van de foto’s die wij van te voren graag digitaal ontvangen (graag tijdig zodat wij van te voren het nodige voorwerk kunnen verrichten)

Voor algemene vragen over de EVD-dagen kunt u contact opnemen met Wendy Brons, secretariaat, tel. 0317 – 45 34 25 of mail naar: w.brons@skh.nl. Indien u technische vragen heeft m.b.t. het EVD kunt u telefonisch contact opnemen met de heer B. Hemmer, onze ATEX deskundige, via bovenstaand telefoonnummer of stuur een mail naar: b.hemmer@skh.nl.

Citaat van een deelnemer aan de vorige edities:

Jacob Schipper, directeur Dijko Kozijnen B.V., Oosterwolde (Fr.):

“EVD-dagen heel verhelderend voor drukbezette houtverwerkers”

“Wie werkt met houtstof moet rekening houden met bepaalde risico’s”. Maar: hoe dan? Bij drukbezette houtverwerkers ontbreekt vaak de tijd om een complete risico-analyse te doen, laat staan om alle gewenste en passende maatregelen te nemen. Bij SKH weten ze dat en daarom zijn ze met de EVD-dagen gekomen. Een goed initiatief en ik kan uit eigen ervaring zeggen: daaraan deelnemen is heel verhelderend. Je realiseert je opeens dat er toch nog onverwachte aandachtspunten zijn. En dat je daar echt zélf wat aan moet doen. Ik zeg er wel meteen bij: vóórdat je de EVD-dagen bezoekt (wat ik collega’s bij houtverwerkende ondernemingen graag aanbeveel) moet je wel eerst je eigen huiswerk maken. Met alle gegevens van je bedrijf op zak heb je dan een gesprek met een deskundige adviseur. Alle aspecten komen aan bod. Zit het goed, zijn je papieren ook meteen in orde. Zijn er verdere verbeteringen nodig? Die heb je dan gelijk op een rijtje. Kortom: je kunt weer vooruit. Wij gaan naar aanleiding van de EVD-dagen een paar investeringen doen. Voor een nog completer veiligheidsplaatje.”

Dijko Kozijnen is sinds 1978 specialist op het gebied van houten maatwerk kozijnen. Dijko verzorgt ook (schuif)ramen,  deurenvouwwanden, beglazing, onderdorpels en schuifpuien.

 

 

Meld u nu aan via: www.skh.nl/evd