Ewi-Therm

Prestige / Optimal 25 – 198 kW

Deze hetelucht kachel is geschikt voor het verbranden vanschoon houtafval van briketten, stukhout en grove hakspanen.

Klik hier voor meer informatie.

GRA 10 – 16 kW

Heteluchtkachel welke geschikt is voor het verbranden van schoon stukhout. De kachel wordt handmatig gevuld.

Klik hier voor meer informatie.